Jaarlijkse ledenvergadering op 11 mei 2015

Op maandag 11 mei houdt de wijkvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in het Postillion hotel. Inloop vanaf 19.45 uur. De leden worden van harte uitgenodigd. Koffie/thee, een drankje en parkeren worden gratis aangeboden. Na de bespreking van de jaarstukken en discussie over de vernieuwing van de communicatie, volgt er een lezing door de heer Herman Lokhorst van “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden”over de Natuurvriendelijke oevers in Bunnik en Odijk. De agenda en de jaarstukken treft u aan in de Bezem van april-mei.

Wij rekenen op een grote opkomst.