Alternatief voor Koeienbrug gepresenteerd

Onlangs heeft B&W van de gemeente Utrecht het alternatief gepresenteerd voor een koeienbrug over de Kromme Rijn voor boer van Dijk.

Begin dit jaar ontstond veel ophef over het plan voor de bouw van deze koeienbrug. Zowel vanuit Bunnik als vanuit de gemeenteraad van Utrecht werd de weerstand daartegen steeds groter. Daarom zag B&W zich genoodzaakt om het plan te heroverwegen en te zoeken naar een alternatief

Dat is nu gevonden. Het komt tegemoet aan de diverse belangen van zowel voor boer van Dijk als van bewoners en bezoekers van het gebied. Omdat een andere boer die in het gebied woonde, is gestopt, kan boer van Dijk meer percelen langjarig pachten die aan de noordkant van de Kromme Rijn liggen.
Hierdoor behoeven de koeien minder van percelen aan de zuidkant gebruik te maken. Daardoor is de noodzaak van een koeienbrug verminderd en worden de mogelijkheden verbeterd om duurzaam, diervriendelijk en bedrijfseconomisch verantwoord zijn bedrijf uit te oefenen. En de koeien blijven in de wei!

Over dit alternatief is overleg gepleegd met betrokken partijen waaronder de gemeente Bunnik. Ook zal er binnenkort nog overleg plaatsvinden over onder andere de verkeerssituatie op de landgoederen. Toegezegd is dat onze wijkvereniging daarvoor wordt uitgenodigd.

Hier treft u de brief aan van de gemeente Utrecht over dit alternatief alsmede de tekening waarop de percelen zijn aangegeven.
commissiebrief%20koeienbrug%20duurzame%20landbouw
bijlage%20commissiebrief%20koeienbrug

Indien u suggesties/vragen/opmerkingen wilt maken over dit alternatief dan kunt u via de website naar ons reageren. Dan kunnen we dit meenemen in het bovengenoemde overleg.