Kern met Pit

Ook dit jaar organiseert de Heidemaatschappij weer de wedstrijd: “Kern met Pit”.
Buurten, wijken en dorpen worden uitgedaagd om hieraan mee te doen. Het doel om projecten op te stellen en uit te voeren die de leefbaarheid van de buurt of wijk verbeteren.
Door mee te doen maakt men kans op een prijs van € 1000,00 en ondersteuning bij de uitvoering van het project.
De omvang van de wijk is te groot om als wijk deel te nemen maar in het verleden hebben enkele buurten in onze wijk hieraan al meegedaan.
De wijkvereniging roept buurten, straten, hoeken en hofjes op ideeën te ontwikkelen en in te dienen.
Informatie over deze prijsvraag treft u aan op de website www.kernmetpit.nl.