Wat is de bestuurskracht van de gemeente Bunnik?

Dat was het onderwerp van een bijeenkomst die werd gehouden op 6 juni jl., en waarbij vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de bestuurskracht dat uitgevoerd wordt door het bureau BMC.

Ook de wijkvereniging was uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Hieronder volgt een kort verslag.

Het was een vreemd gezelschap: een notaris, mensen van Koelhuis De Jong, directeuren van enkele Bunnikse ondernemingen, iemand van wijkver. Binnen Bunnik, etc. Niemand begreep de bedoeling en niemand had enige verwachting van de bijeenkomst. De avond werd geleid door twee hooggeleerde meisjes die met allerlei advies jargon strooiden en van ons input wilden voor hun onderzoek.

Onze kleine gemeente krijgt vanuit Den Haag steeds meer op zijn bordje en zal meer met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio moeten samenwerken. Moet de gemeente Bunnik dan toch maar niet opgesplitst worden?

Hoe ervaren wij onze contacten met de gemeente? Het bleek een mengeling van positief en zeer negatief te zijn. Algemeen werd een gebrek aan besluitvaardigheid, resultaat en controle gemeld. Alhoewel er sedert een jaar verbetering werd geconstateerd (nieuwe burgemeester).