Fietspad toch door plantsoen Eikenpad

In vorige berichten op deze website hebben we u geïnformeerd over de plannen van de gemeente voor de verbetering van de fietsverbinding tussen de van Zijldreef en het Vagantenpad.

Op 14 oktober jl. heeft het college van B&W besloten om een fietspad aan te leggen langs het Eikenpad. Op www.bunnik.nl is een toelichting gegeven op deze beslissing.

De wijkvereniging betreurt deze beslissing gezien haar inspanningen om, samen met de buurtbewoners, tot een ander plan te komen. Het blijkt dat B&W nauwelijks hebben geluisterd naar de argumenten die wij daarvoor hebben aangevoerd.
Evenals bij ons en de buurt is ook voor B&W de verbetering van de verkeersveiligheid doorslaggevend geweest bij haar besluitvorming.

Het door de gemeente ingehuurde adviesbureau kwam aanvankelijk tot het advies om een fietsstraat aan te leggen door de Oostelijke tak van de Gildenring. De eis van de subsidiegever, het BRU, om deze uit te voeren door het aanbrengen van een asfaltstrook van 3 meter breed, zou echter de veiligheid alleen maar verslechteren in plaats van verbeteren. Dat is door ons en de buurt duidelijk aangegeven.

Op basis daarvan heeft B&W besloten dat een fietspad door het Eikenplantsoen de verkeersveiligheid het beste dient. Daardoor zal de Gildenring weer als woonerf kunnen functioneren.

We hebben als bestuur van de wijkvereniging besloten om tegen dit besluit geen formele actie meer te ondernemen richting B&W en/of de gemeenteraad en wel om de volgende redenen:

– De bewoners van de Gildenring hebben recent ook al handtekeningen verzameld en aan B&W en de raad overhandigd.
– De gemeenteraad is reeds op de hoogte van het standpunt van de wijkvereniging.
– Gemeenteraadsleden hebben hun invloed bij de wethouder al aangewend om tot een goede beslissing te komen.
– Bovendien heeft de raad nu formeel geen rol meer omdat er geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is om dit plan uit te voeren.

Wij hopen dat B&W en de bewoners er in slagen om tot een oplossing te komen die voor alle partijen bevredigend is.