Wie wil meedenken over het fietspad naar het Utrechts Science Park (USP)?

Onlangs is de wijkvereniging benaderd door de Stichting Science Park (SSP) over de fietsverbinding naar het USP. In de SSP werken de gemeente Utrecht, UMC, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht samen om het USP verder te ontwikkelen, de infrastructuur en de openbare ruimte te verbeteren. 
De ontsluiting van het USP levert grote problemen op en men zoekt naar oplossingen daarvoor. Een belangrijk speerpunt daarbij vormt het bevorderen van het gebruik van de fiets. Men heeft onze wijkvereniging gevraagd daarover mee te denken.

De volgende redenen zullen, volgens het SSP, resulteren in een toename van het fietsverkeer.

 • Veel plekken waaronder het USP en bedrijven rondom Utrecht zijn steeds slechter met de auto te bereiken, dus gaan mensen andere oplossingen zoeken.
 • Door de e-bikes zijn mensen bereid langere afstanden naar het werk te fietsen en vaker de fiets te pakken
 • Steeds meer mensen zijn zich bewust van gezond gedrag en het belang van een schonere lucht.
 • Overheden (Provincie, gemeente Utrecht, Gemeente Bunnik, Houten en het Rijk) streven naar eengezondere en duurzame leefomgeving, zien dat de randstad dichtslibt en werken daarom aan extra ofbetere OV punten (zoals het station Bunnik) en promoten volop de fiets.
 • UMC, USP, UU streven naar een autoluw gebied. Campusgebieden in andere landen zijn vaak al autoluw(de Uithof wil niet achterblijven en streeft naar een gezond en duurzaam imago) en de ontsluiting van hetgebied voor auto’s is beperkt. Ook deze organisaties promoten dus andere OV-opties en de fiets.In het verleden zijn er diverse plannen ontwikkeld om de snelfietsverbinding van het station in Bunnik naar het USP te optimaliseren. Door tegenstand vanuit de wijk, met name vanuit de bewoners op de Gildenring en rondom het Eikenpad, is ervoor gekozen om de route door de Gildenring te handhaven en zo veilig mogelijk te maken.
  SSP vraagt zich af of door een toename van het fietsverkeer deze oplossing ook op termijn nog voldoet.Zij heeft belang bij een optimale en veilige fietsverbinding en verzoekt de wijkvereniging aan haar leden te vragen of ze willen meedenken over:
  1. Slimme en creatieve Ideeën voor de korte termijn (tussen nu en 2 jaar) om de kwaliteit van de openbare ruimte te garanderen bij een snelle toename van fietsers door de wijk.
  2. Over scenario’s voor de langere termijn (5-10 jaar)Naast het toenemende fietsverkeer wil men ook praten over de toenemende parkeeroverlast van auto’s van men-sen die op het USP werken.Wij zouden onze leden willen oproepen zich hiervoor aan te melden. Het is beter om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over mogelijk maatregelen, dan achteraf te moeten reageren op reeds uitgewerkte plan- nen. Het is de bedoeling dat het SSP het initiatief zal nemen om samen met de leden die zich hiervoor aanmelden, ideeën te ontwikkelen.Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een mail naar secretariskrommerijn@hotmail.com.
   Vervolgens zullen we deze namen doorgeven aan het SSP die contact met de belangstellenden zal opnemen