Haag langs Vagantenpad wordt niet verwijderd

In de Nieuwsbode van week 3 (2013) stond een artikel waarin werd gemeld dat, onder andere,  de haag langs het Vagantenpad in week 3 zou worden gerooid in het kader van de bezuinigingen bij de gemeente. Omdat verschillende mensen, waaronder uiteraard ook het bestuur van de wijkvereniging, daarop verontrust hebben gereageerd, hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met de verantwoordelijke wethouder, de heer Eijbersen.

Die heeft ons verzekerd dat de haag langs het Vagantenpad niet wordt weggehaald.
Volgens hem is sprake van een misverstand dat kan zijn ontstaan omdat er aan het eind van het pad, langs het wandelpad naar de Koperslagershoek, enkele meters “gribus” zoals hij dat noemde, wordt weggehaald.
De haag langs het Vagantenpad heeft een grote landschappelijke en ecologische waarde en mag helemaal niet worden weggehaald, vertelde hij ons.
Wij hopen hiermee de ongerustheid bij de bewoners hierover te hebben weggenomen.