Beknopte stand van zaken Rhijnhaeghe-project

Voor de zomer zal de behandeling in de gemeenteraad plaatsvinden van het definitieve bestemmingsplan Rhijnhaeghe. De wijkvereniging Kromme Rijn heeft zich vanaf het voorjaar 2016 intensief beziggehouden met dit woningbouwplan. Zij heeft daarover verschillende notities opgesteld en naar de politiek en de wethouder toegestuurd en daarin aangegeven dat er een beter alternatief is voor het plan van de projectontwikkelaar Sustay. Dat plan bestaat uit de bouw van een appartementengebouw op dezelfde plek als het huidige kantoorgebouw.

Uit reacties die wij ontvangen, uit de gesprekken die we hebben gevoerd en de interviews en debatten die gehouden zijn de afgelopen periode, hebben we gemerkt dat er nog veel misverstanden leven over ons plan.  Zo bestaat bijvoorbeeld het misverstand dat wij tegen woningbouw zouden zijn of tegen de bouw van sociale huurappartementen op deze locatie. Dat is allemaal onjuist. Ook de wijkvereniging is daar voorstander van, maar willen ons houden aan de uitgangspunten van beleid van de gemeente.

Daarom hebben we, ter voorbereiding op de behandeling in de gemeenteraad, een samenvatting gemaakt van alle argumenten die pleiten tegen het plan van de gemeente. Deze samenvatting kunt u hier Beknopte stand van zaken Rhijnhaeghe, maart 2018 lezen.

Wij gaan nog voor de behandeling van het definitieve bestemmingsplan nogmaals met de wethouder en alle fracties overleggen om tot een reële oplossing te komen.