Kaders voor Rhijnhaeghe gepubliceerd

In een vorige bericht hebben we verteld dat de gemeente de wijkvereniging had uitgenodigd om te komen praten over de kaders voor Rhijnhaeghe. Op dat moment waren de kaders nog niet openbaar en kregen we ook geen exemplaar daarvan onder ogen.

Recent heeft de gemeente de kaders openbaar gemaakt. Hier treft u de volledige tekst daarvan aan. kaders Rhijnhaeghe collegebesluit 1.1_tekening Kaders_Rhijnhaeghe en bijlage 1 1.1_tekening Kaders_Rhijnhaeghe

De werkgroep Rhijnheaghe binnen de wijkvereniging heeft het stuk uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat deze kaders vrijwel volledig zijn afgestemd op het plan dat door Sustay in 2016 is ingediend. U weet dat dit plan toen door de voltallige gemeenteraad en B&W is afgewezen.Toen is gezegd dat er voor een volgend plan kaders zouden worden opgesteld waaraan het plan zou moeten voldoen.

Het is onbegrijpelijk dat men nu kaders heeft opgesteld die het mogelijk maken dat vrijwel exact eenzelfde plan als in 2017 wordt opgesteld. De enige cosmetische aanpassing is een groenstrook van 5 meter tussen de appartementsgebouwen en het trottoir. Het is onze stellige indruk dat het oude plan model heeft gestaan voor de kaders die nu zijn geformuleerd.

De kaders zijn naar de gemeenteraad gestuurd die gevraagd wordt om een richtinggevende uitspraak. Op 22 juni om 19.30 uur vindt er Open Huis plaats in de gemeenteraad. De wijkvereniging zal daar inspreken.