Uitstel uitspraak Raad van State over Rhijnhaeghe

Op 2 mei 2019 heeft de Raad van State het beroepsschrift over het bestemmingsplan Rhijnhaeghe behandeld. In het vorige bericht op deze website is daarover uitvoerig bericht.

Normaal is de termijn waarbinnen de uitspraak wordt gedaan 6 weken. Maar tijdens de zitting op 2 mei werd er door de Raad al op gezinspeeld dat in deze zaak de uitspraak wellicht later zou plaatsvinden. Dit is bewaarheid. De appelanten hebben een brief ontvangen van de RvS waarin de termijn waarbinnen de uitspraak kan worden verwacht, is verlengd met 6 weken. Uiteraard kan het ook eerder verschijnen

Dit geeft aan dat de zaak voor de Raad geen eenvoudige is en kennelijk meer tijd vergt om een weloverwogen uitspraak te kunnen doen.

Overigens kan iedere belangstellende op de website van de Raad van State nagaan of er een uitspraak is en kan men ook de uitspraak lezen. Elke woensdag doet de Raad uitspraken over diverse zaken en op de website kunnen geïnteresseerden een lijst zien met nummers van zaken waarvan in die week uitspraak wordt gedaan. De zaak Rhijnhagehe heeft nummer 201806469/1/R2.