Spoortunnel gereed in najaar 2015

Sinds kort is de bouw van de spoortunnel voor auto’s in de Baan van Fectio begonnen. In het weiland langs de provinciale weg, even voorbij de appelboer, staan bouwketen en is een opslagterrein ingericht. Tijdens een onlangs gehouden informatieavond werd informatie gegeven over de fasering en de planning van de bouw. De presentatie die werd gegeven tijdens deze informatieavond is te vinden in dit bestand Informatieavond bouw autotunnel Bunnik 6 mei 2014.pdf

Met het doortrekken van de Baan van Fectio, vanaf de Groeneweg naar de provinciale weg, zal de rondweg om Bunnik voltooid zijn. Daarmee zal het doorgaande verkeer door Bunnik afnemen en kan de provinciale weg door het dorp worden omgebouwd tot een weg voor lokaal verkeer (erftoegangsweg). In het coalitieakkoord dat P21 en de Liberalen onlangs hebben gesloten wordt dit als een belangrijk project genoemd. Ook wordt het opgenomen in het verkeersbeleidsplan voor de komende jaren.

Om de doortrekking te kunnen uitvoeren moet er een tunnel onder de spoorlijn worden gebouwd (zie foto). Op deze foto is ook te zien de aansluiting met de provinciale weg. Dit wordt een kruispunt met verkeerslichten. Om de overlast voor de bewoners te beperken is de aansluiting gesitueerd voorbij het laatste huis aan de rechterkant (gerekend vanaf Bunnik) langs de provinciale weg.SCAN0205

Omdat de Baan van Fectio vervolgens ook de oprit kruist van de nieuwe verbinding Houten-A12, moet de tunnel worden verlengd (zie foto)SCAN0207

Nadat de autotunnel gereed is wordt begonnen met de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel onder het station.