Wordt het rustiger in het dorp?

Tegelijkertijd met de aanleg van de Rijsbruggerweg naar Houten wordt ook de omleiding van de provinciale weg langs ons dorp voltooid.
Deze weg, beter bekend als de baan van Fectio, wordt vanaf de Groeneweg langs de A12 doorgetrokken en sluit weer aan op de Provinciale weg, ca. 300 m. voorbij het kruispunt met de van Zijldreef richting Utrecht. Deze weg zal via een tunnel onder de spoorlijn worden geleid.

Op bijgaande fotoanimatie is deze tunnel te zien alsmede het nieuwe kruispunt met de provinciale weg.

SCAN0205

Fotoanimatie Prorail

Dit betekent voor de inwoners van onze wijk dat men, komend vanaf de van Zijldreef, niet meer rechtdoor kan om langs het station en de baan van Fectio naar de A12 te rijden.

Men zal eerst 300 m. richting Utrecht moeten rijden en bij het nieuwe kruispunt linksaf de baan van Fectio nemen. De overlast van de spoorwegovergang en de krappe bochten bij het station zijn dan verdwenen.

Tussen de spoorlijn en de A12 moet de weg nog wel tweemaal onder de oprit naar de A12 geleid worden van de nieuwe weg uit Houten. Daarvoor moet de tunnel onder spoorlijn extra worden verlengd en moet er een extra viaduct onder deze oprit worden gebouwd.
Deze complexe constructie, die moet worden gebouwd in de smalle strook tussen de spoorlijn en de A12, was niet voorzien. Daarom is de bouw van de tunnel vertraagd totdat duidelijkheid bestond over de weg naar Houten.
Onderstaande fotoanimatie geeft een beeld van de verlengde tunnel onder oprit en de spoorlijn.

SCAN0207

Fotoanimatie Prorail

De planning voor de doortrekking van de baan van Fectio is als volgt:

September – december 2013: verleggen van kabels en leidingen.
Januari – augustus 2014: voorbereiding bouw tunnel onder spoorlijn en oprit.
September – december 2014: bouw tunnel.
Januari 2016: ingebruikname tunnel.
Januari 2016: afsluiting spoorwegovergang Groeneweg (naast station),behalve voor fietsers en
voetgangers.
Daarna pas beginnen de werkzaamheden voor de tunnel voor voetgangers en fietsers die onder het station wordt aangelegd.

Het doel van dit project is om een afname van het verkeer door het dorp te realiseren. Uit de verkeersprognoses blijkt echter dat het verkeer door het dorp met “slechts” ca. 25% zal afnemen. Dat betekent dat er nog behoorlijk veel verkeer dat naar de oprit van de A12 gaat, en verder, door het dorp zal blijven gaan.
Door de doortrekking van de baan van Fectio verliest de traverse door het dorp echter zijn functie als doorgaande verbinding.
Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de provinciale weg door het dorp (tussen van Zijldreef en Julianalaan) om te bouwen naar een lokale ontsluitingweg zoals bijvoorbeeld de Kennedylaan. Daarmee kan tegelijkertijd het doorgaande verkeer zoveel mogelijk worden verleid om de nieuwe omleiding langs het dorp te gebruiken.