Stand van zaken warmtescans

Na het milde winterseizoen 2019/2020 is er een aanzienlijke wachtlijst nagebleven voor het nieuwe winterseizoen. Maar inmiddels hebben onze energie-ambassadeurs de eerste warmtescans met adviezen voor verbetering van de woningisolatie alweer uitgevoerd.
Met ingang van heden zijn onze warmtescans voor leden gratis. De vroeger in rekening gebrachte € 30 wordt nu aan de wijkvereniging vergoed via het duurzaamheids programma van de gemeente Bunnik (vouchers-regeling).

U kunt zich opgeven bij de coördinator de heer Frank Kaiser, email fkaiser@kpnmail.nl, tel. 030-2936269.

Voorwaarden voor een goede warmtescan.

Temperatuur in huis;
De temperatuur van het huis moet minstens twee uur van tevoren op min. 20 ⁰C worden gebracht. Verwarm hierbij alle kamers en ruimten, ook degenen die normaal niet verwarmd worden. Ook is het wenselijk om de gordijnen open te laten en alle ramen en ventilatie-roosters dicht te doen.
Voor goede warmtebeelden is een temperatuurverschil tussen binnen en buiten nodig van min. 13 graden.

Buitentemperatuur;
Er kan alleen een warmtescan gemaakt worden bij een buitentemperatuur van 5⁰C of lager. Dat betekent in de praktijk dat we meestal op de dag zelf pas een afspraak kunnen maken.

Winterzonnetje;
Als de zon heeft geschenen houden de muren de warmte lang vast en dat zal de scanresultaten ongunstig beïnvloeden. Op de warmtefoto’s is het onderscheid tussen een warmtelek en restwarmte van de zon niet te zien.

Wind en regen;
Harde wind en regen beïnvloeden de resultaten ook negatief. De regen en de wind zullen de warmteverschillen  in de buitengevels opheffen. De warmtebeelden kunnen het beste worden genomen na een bewolkte dag,
enkele uren na zonsondergang en niet bij neerslag.

Uw aanwezigheid;
Het is wenselijk dat u er zelf bij bent om zo gericht mogelijk te scannen aan de hand van uw vragen en opmerkingen. Tevens om zo nodig toegang te verschaffen tot een afgesloten ruimte. De ervaring leert dat het heel verhelderend werkt als u meekijkt tijdens het maken van de opnamen. Op deze manier kunt u de foto’s
juist gaan interpreteren.