Welkom

Welkom op de website van onze wijkvereniging!

Het werkterrein van de vereniging omvat het gebied dat in de gemeente Bunnik bekend staat als het plan ‘Kromme Rijn’. Dit is het gebied vanaf de westkant van de Camminghalaan en ten noorden van de Provincialeweg. Alle bewoners van huizen in dit gebied kunnen dus lid worden. Het aantal leden bedraagt circa 650.

Via ons wijkblad ‘De Bezem’, deze website, Facebook (Facebook.com/Wijkvereniging KrommeRijn) en twitter (twitter.com/wijkkrommerijn) houden wij onze leden op de hoogte en zorgen we voor een mooie en gezonde wijk!