Energie en leefklimaat centraal tijdens Algemene Leden Vergadering 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 mei jl. waren er een 4-tal presentaties over Energie(besparing)en Leefklimaat in onze wijk. Achtereenvolgend spraken Erik Groot namens de werkgroep Lucht & Geluid en Danny Piersma van installatiebedrijf Heuvelland over onderhoud CV-ketels. Rik Coumans vertelde over Warmtescans en als laatste hield Datus Voorhorst een lezing namens de Energiegroep Bunnik. 

De wijkvereniging heeft vanaf het begin van haar bestaan aandacht besteed aan het goede onderhoud van de CV-installatie. Goed onderhoud levert ook een bijdrage aan energiebesparing.

Sinds een aantal jaren beschikt de wijkvereniging over een infrarood camera waarmee we warmtescans maken van de huizen van onze leden en daardoor gecontroleerd kunnen worden op zwakke plekken in de isolatie van het huis. Ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de isolatie en dus van energiebesparing. Bovendien is isolatie de eerste stap naar een andere manier van verwarmen. 

Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van plannen om fasegewijs te kijken hoe we van het gas af kunnen. Recent is een samenwerking aangegaan met de Energiegroep Bunnik. Deze houdt in dat de wijkvereniging kan terugvallen op de kennis van de energiegroep bij zeer technische vragen over andere vormen van energieopwekking en het warm houden van onze huizen.

Ook sinds een aantal jaar is een werkgroep aan de slag om een meetnet in de wijk aan te brengen die continu de luchtkwaliteit gaat meten. Inmiddels is daarvoor een subsidie van de gemeente  ontvangen  en een aanvraag van subsidie bij de provincie is onderweg. 

In een 4-tal berichten geven we de inhoud van deze lezingen weer op onze website