In krommerijnwijk meer inbraken dan elders

Op Burgernet verscheen dit weekend het volgende bericht. Omdat onze wijk met name genoemd wordt, vinden wij het van belang dit aan al onze bewoners door te geven.

De wijkvereniging zal zich er over beraden of en zo ja hoe zij een rol kan spelen om bewoners te stimuleren waakzaam te zijn en woninginbraken terug te dringen.

Beste Burgernetdeelnemer,

In de eerste weken van 2016 zijn er meer woninginbraken geweest dan vorig jaar in dezelfde periode. Er vonden 11 woninginbraken plaats, 7 in Bunnik en 4 in Odijk. Politie en gemeente vragen inwoners om hun ogen open te houden en bij verdachte situaties gelijk een melding te maken.

Zowel de woninginbraken als de auto-inbraken, zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar rond dit tijdstip. Vorig jaar waren er 9 woninginbraken (3 pogingen en 6 voltooide inbraken) in dezelfde periode. Van de 11 woninginbraken in 2015 zijn er 5 pogingen en 6 voltooide woninginbraken.

Woninginbraken
De woninginbraken vinden plaats in de avonduren en er zijn duidelijk locaties aan te wijzen waar meer inbraken voorkomen. In Bunnik zijn dit de zijstraten van de Van Zijldreef en de Camminghalaan (de Krommerijnwijk). In Odijk is het de omgeving van de Singel en de St. Nicolaasstraat. Bij nagenoeg alle inbraken is gebruik gemaakt van inbrekerswerktuigen.

Auto-inbraken
Sinds de jaarwisseling zijn er twintig auto-inbraken geweest. Vorig jaar waren dit er 17 in dezelfde periode. Van de twintig auto-inbraken stonden 12 auto’s bij restaurants of bij vergaderlocaties. Er werden kostbare goederen (zoals laptops) uit de auto’s meegenomen. De andere 8 auto-inbraken vonden plaats rondom het centrum van Bunnik, daar werd de navigatie, de airbag of de kentekenplaat gestolen. Alle auto-inbraken vonden plaats in de avonduren.

Wat kunt u doen?
Let goed op verdachte situaties in uw wijk. Bijvoorbeeld ook als u ’s avonds uw hond uitlaat. Bel 112 zodra u iets verdachts ziet en maak gebruik van de buurtpreventie Whatsapp groep, als die er is in uw wijk. De politie surveilleert op het moment extra maar kan uw hulp goed gebruiken.

Team Burgernet gemeente Bunnik