Zienswijze over snippergroen ingediend

De wijkvereniging heeft haar zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan “partiële herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen, ingediend bij de gemeenteraad.

Gezien de grote commotie die is ontstaan over de verkoop van snippergroen van het Eikenpadplantsoen en het grote belang dat dit plantsoen heeft voor de totale groenstructuur van onze wijk, heeft de wijkvereniging een zienswijze hierover ingediend.

Deze zienswijze wordt, tezamen met de nadere ingediende zienswijzen, door de raad meegenomen bij haar besluitvorming over het genoemde bestemmmingsplan. De behandeling daarvan zal dit voorjaar in de raad plaatsvinden.

De volledige tekst van onze zienswijze treft u hier aan Zienswijze snippergroen