Geluidoverlast in Bunnik

Samenvatting Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van P21 over de geluidsoverlast door de A12. Daarin wordt gevraagd of de gemeente op de hoogte is van een dreigende geluidsoverschrijding door de A12, zoals die door Rijkswaterstaat (RWS) is...

Lees meer

Meting van luchtkwaliteit

Erik de Groot, die zitting heeft in SMAL Bunnik (=Samen Meten Aan Luchtkwaliteit), onderdeel van onze werkgroep Lucht en geluid, hield een interessante, (onvermijdelijk) technische lezing over de activiteiten die op dit moment binnen onze wijk plaatsvinden op het...

Lees meer

Het uitvoeren van warmtescans met infrarood camera

Eén van de sprekers op de ledenvergadering was Rik Coumans van de werkgroep Warmtescan. Hij hield zijn lezing onder het motto “Het onzichtbare zichtbaar maken.” De werkgroep is met zijn energieambassadeurs actief sinds december 2017. Tot nu toe zijn er 70 scans...

Lees meer

Werkgroep Lucht en Geluid

In ons blad de Bezem van september 2018 hebben wij de oprichting van de werkgroep "Lucht en Geluid" gemeld. Deze werkgroep is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan en is versterkt met zeer deskundige en enthousiaste IT- en data-specialisten uit onze wijk. Geweldig...

Lees meer