Stand van zaken warmtescans

Na het milde winterseizoen 2019/2020 is er een aanzienlijke wachtlijst nagebleven voor het nieuwe winterseizoen. Maar inmiddels hebben onze energie-ambassadeurs de eerste warmtescans met adviezen voor verbetering van de...

Lees meer

Veel klachten over geluidsoverlast

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de resultaten van geluidsberekeningen door Rijkswaterstaat, aangevuld met de resultaten van indicatieve geluidsmetingen met onze eigen geluidsmeter, is een oproep gedaan aan de leden om bij de wijkvereniging eventuele klachten...

Lees meer

Geluidoverlast in Bunnik

Samenvatting Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van P21 over de geluidsoverlast door de A12. Daarin wordt gevraagd of de gemeente op de hoogte is van een dreigende geluidsoverschrijding door de A12, zoals die door Rijkswaterstaat (RWS) is...

Lees meer

Meting van luchtkwaliteit

Erik de Groot, die zitting heeft in SMAL Bunnik (=Samen Meten Aan Luchtkwaliteit), onderdeel van onze werkgroep Lucht en geluid, hield een interessante, (onvermijdelijk) technische lezing over de activiteiten die op dit moment binnen onze wijk plaatsvinden op het...

Lees meer