Veel klachten over geluidsoverlast

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de resultaten van geluidsberekeningen door Rijkswaterstaat, aangevuld met de resultaten van indicatieve geluidsmetingen met onze eigen geluidsmeter, is een oproep gedaan aan de leden om bij de wijkvereniging eventuele klachten over geluidshinder te melden.

In het vorige artikel op deze website zijn de resultaten van dit onderzoek besproken. De conclusie daarvan was dat er alle aanleiding was om officiƫle geluidsmetingen te laten uit-voeren in onze wijk, respectievelijk het overige deel van het dorp. Deze metingen zouden door Rijkswaterstaat en/of de gemeente moeten worden uitgevoerd. Om deze oproep kracht bij te zetten, is in het voorjaar van 2020 aan onze leden gevraagd zich bij ons te melden als men klachten heeft over geluidshinder.

Ongeveer 25 leden van onze vereniging hebben zich bij ons gemeld met hun klachten. Op onderstaande kaart zijn de adressen aangeven van diegenen die een klacht hebben ingediend. De locaties komen goed overeen met de resultaten van het onderzoek naar de resultaten van de geluidsberekeningen van Rijkswaterstaat.

Wij hebben de klachten, samen met ons genoemde onderzoek, in de loop van 2020 toegestuurd aan Rijkswaterstaat en de gemeente. Ook alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben hiervan een afschrift gekregen. Tot nu toe hebben we van hun nog geen reactie gekregen. In verband met de Curonacrisis zal dit ook nog wel even duren. Zodra deze reacties bekend zijn zullen wij onze lezers hierover informeren.