Geluidoverlast in Bunnik

Samenvatting

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van P21 over de geluidsoverlast door de A12. Daarin wordt gevraagd of de gemeente op de hoogte is van een dreigende geluidsoverschrijding door de A12, zoals die door Rijkswaterstaat (RWS) is geconstateerd.

Door de wijkvereniging Kromme Rijn zijn de resultaten van de berekeningen waarop RWS haar constatering heeft gebaseerd, nader onderzocht. De conclusie van dat onderzoek is dat er over een lengte van 500 m. aan de zuidzijde van de A12 tussen de Mereveldse weg en fort bij Vechten, sprake is van een overschrijding van de norm. Ook op 1 punt aan de noordzijde van A12, op de grens met de gemeente Utrecht is sprake van een overschrijding. Ter hoogte van het dorp Bunnik zijn geen overschrijdingen van de norm geconstateerd. Het geluidsniveau ligt daar ca. 1 dB onder de normwaarde.

Toch geven de resultaten van de berekeningen van RWS, aanleiding om geluidsmetingen uit te voeren in het dorp Bunnik. Uit metingen van het RIVM blijkt dat er een verschil is tussen de berekeningsresultaten van RWS en metingen die door het RIVM zijn uitgevoerd. Gemiddeld bedraagt dit verschil 2 dB. Ook het effect van de geluidschermen, die langs een deel van de A12 staan, op de geluidsproductie op woningen in het dorp, moet nader worden onderzocht.

U kunt het hele rapport hier lezen