Contact met gemeente en politiek over geluidhinder

In de vorige Bezem van september 2020 hebben we melding gemaakt van de reacties die we kregen van de gemeente, Rijkswaterstaat en het RIVM, op de klachten van bewoners over de geluidhinder. We hebben die reacties toegestuurd naar de gemeente en de politieke partijen.

Inmiddels is er in september 2020 een gesprek gehad met wethouder Heijmerink hierover. Daarin herkende hij het probleem, maar gaf aan dat de gemeente hier weinig aan kan doen. Eventuele maatregelen zullen door RWS moeten worden uitgevoerd en betaald. Maar contact hierover op het juiste niveau is niet makkelijk te organiseren. Een mogelijkheid doet zich voor bij de plannen voor een nieuwe aansluiting van de limesbaan op de A12. Daarover zal RWS contact met de gemeente Bunnik moeten opnemen. In dat kader kan het probleem worden besproken. Bovendien zal RWS in verband met die aansluiting ook akoestisch onderzoek moeten uitvoeren naar de toename van de geluidhinder die dat veroorzaakt.

De wethouder heeft toegezegd aandacht te besteden aan dit probleem in hun contacten met RWS.

De politieke partijen in de raad hebben alle toegezegd dat ze dit probleem in hun fractie zullen bespreken. Vanwege Corona is dit nog niet gebeurt. Het CDA heeft aanvullende informatie gevraagd en zal dit in januari 2021 in de fractie bespreken.