Visie op Traverse heeft voorrang boven fietsroute

Ongeveer een jaar geleden werd het plan voor de aanleg van een fietsstraat langs de Traverse ter inzage gelegd. Tijdens een digitale informatieavond konden aanwonenden en andere belangstellenden vragen hierover stellen. Daarna kon men gedurende 2 weken op- en aanmerkingen over het plan doorgeven aan de provincie die het plan samen met de gemeente heeft gemaakt. Daarvan hebben heel veel aanwonenden gebruikt gemaakt. Ook hebben velen hun wijkverenigingen aangespoord om daarover met de gemeente in gesprek te gaan.

Sinds die tijd heeft uw wijkvereniging zich in dit plan verdiept en hebben wij samen met de andere wijkverenigingen in het dorp, de gemeente gevraagd met ons te overleggen over het plan. Naarmate dat overleg vorderde werd het voor ons steeds duidelijker dat vooral de verkeersveiligheid van de voorgestelde route sterk verbeterd zou moeten worden. In het vorige bericht over dit onderwerp is daar uitgebreid op ingegaan. Ook zou beter gekeken moeten worden naar een alternatieve route, het Anton van Dampad.

Tijdens de gesprekken bleek dat er weinig ruimte was voor wezenlijke verbeteringen van het plan. Wij hebben dit in een nota aan B&W en de gemeenteraad duidelijk gemaakt en geadviseerd om eerst een visie op te stellen voor de ombouw van de hele Traverse. Daarin kunnen de veiligheidsproblemen, parkeerproblemen en bereikbaarheidsproblemen integraal worden opgelost. Ook wordt dan duidelijk op welke manier de fietsvoorzieningen daarin optimaal kunnen worden ingepast.

Gelukkig heeft B&W toen besloten om de uitvoeringsovereenkomst met de provincie, die op 25 februari 2022 getekend zou worden, voorlopig niet te ondertekenen. In die overeenkomsten zouden afspraken worden gemaakt over de aanleg van de fietsstraat overeenkomstig het Voorontwerp, waarop de wijkverenigingen nog veel kritiek hadden. De provincie heeft de gemeente een jaar uitstel gegeven om in die tussentijd een visie voor de Traverse te ontwikkelen. Recent heeft de wethouder toegezegd dat er op korte termijn een budget beschikbaar zal worden gesteld voor het opstellen van een visie op de ombouw van de hele Traverse.

Vanwege de verkiezingen, de vorming van een nieuwe coalitie en de benoeming van wethouders, kunnen er enige tijd geen besluiten worden genomen. Daarom hebben de wijkverenigingen het initiatief genomen om zelf een aanzet te geven voor het opstellen van een visie op de ombouw van de Traverse. De doelstellingen daarvoor zijn al meerdere keren in beleidsstukken geformuleerd, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.

We hopen toch binnenkort, in ieder geval ambtelijk, het overleg hierover met de gemeente weer te kunnen voortzetten.