Bouw MFA begonnen

Zoals iedereen heeft kunnen zien is aannemer Wijnen inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het MFA. Als eerste is een aantal bomen gerooid die op de plek stonden waar het MFA komt te staan. Volgens het plan moeten daarvoor in de plaats elders in het plan weer nieuwe bomen worden aangeplant.

Vervolgens wordt het gebouw van de AquamaRijnschool en de Kinderopvang afgebroken en zal eerst begonnen worden met de bouw van het MFA. Als deze gereed is, verwacht wordt in het 3e kwartaal van 2013, kunnen alle scholen verhuizen naar het nieuwe gebouw. In het 4e kwartaal van 2013 wordt  de Camminghaschool gesloopt, en start de bouw van de woningen. Deze zullen volgens de planning in het 4e kwartaal van 2014 gereed zijn.

Inmiddels is er door B&W een voorstel opgesteld voor de aanpassing  van de verkeerssituatie rondom het scholeneiland. Dit voorstel wordt binnenkort met de gebruikers van het MFA, omwonenden, Veilig Verkeer en de wijkvereniging besproken. Op onderstaande link treft u een fotokaart aan waarop de voorstellen aangegeven.

MFA-Bunnik_overzicht_verkeersmaatregelen

Zodra de besluiten bekend worden gemaakt informeren wij u over de definitieve verkeersbesluiten.