Open Huis over plan scholeneiland en reacties van de gemeenteraad

Tijdens het Open Huis op 27 oktober en 24 november over de plannen voor de bouw van zorgwoningen en een zorgcentrum is totaal door ca. 30 personen, verenigingen, bedrijven en zorgverleners ingesproken.

Het grootste aantal insprekers betrof direct betrokkenen zoals ouders van schoolgaande kinderen en bewoners van de omliggende straten. Zij waren in het algemeen tegen de plannen zij het met verschillende nuances. Het liefste willen zij dat er helemaal niet gebouwd wordt waardoor de groen ruimte en speelplekken, behouden blijven. Volgens sommigen zouden de zorgwoningen wel gebouwd kunnen worden maar het zorgcentrum niet. Volgens anderen dienen de gebouwen te worden verschoven zodat meer ruimte ontstaat tussen de school en deze gebouwen. In ieder geval moeten de natuurspeelplaatsen behouden blijven. De grootste bezwaren betreffen het grote aantal parkeerplaatsen voor het zorgcentrum, de hoogte (3 verdiepingen) en de architectuur van de gebouwen. Ook waren er insprekers die positief waren over de plannen zoals enkele ouderen die het prettig vinden dat alle zorgverleners bij elkaar in een gebouw zitten. 

De reacties van de raadsfracties waren grotendeels eensluidend. In hun ogen paste het plan binnen het bestemmingsplan, maar diende het op onderdelen naderen aanpassing.

Zorgen werden geuit over:

  • Het grote aantal parkeerplaatsen
  • De hoogte van de gebouwen ( 3 i.p.v. 2 verdiepingen)
  • De architectuur van de gebouwen
  • Het grote bouwvolume van het zorgcentrum, wat niet goed onderbouwd is.
  • De vermindering van het oppervlak aan groen.
  • De geringe ruimte tussen de gebouwen en het MFA

Alle partijen drongen er op aan dat de initiatiefnemers van het zorgcentrum en de woningen in overleg met de bewoners zoeken naar oplossingen voor deze zorgpunten. De gemeente zal dit faciliteren. Ook zegde de wethouder toe dat wordt gekeken waar de natuurspeelplekken een andere plek op het scholeneiland kunnen krijgen. Hij opperde ook om de parkeernorm op te “rekken”. Dit laatste is verontrustend mits hiervoor een goede onderbouwing wordt gegeven en een verzekering dat dit in de parktijk niet leidt tot een grotere overlast voor de buurt.