Fietspad toch door Eikenplantsoen

In de vorige Bezem hebben wij onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen de aanleg van het fietspad door het Eikenplantsoen. We hebben deze bezwaren ook naar de gemeenteraadsfracties toegestuurd voorafgaande aan het debat in de raad hierover.

Toch heeft de raad in meerderheid besloten dat het fietspad door het Eikenplantsoen wordt aangelegd. Dit besluit is wel onder voorbehoud dat een deel van het akkerland, waardoorheen het fietspad moet lopen vanaf het Eikenplantsoen naar het Vagantenpad, kan worden aangekocht.

Wij betreuren dit besluit omdat daarmee een belangrijk stukje groene ruimte in onze wijk haar functie gaat verliezen. Het Eikenplantsoen maakt namelijk deel uit van de groene hoofdstructuur van de wijk en is daarmee medebepalend voor het groene karakter van onze wijk. Als zelfs de groene hoofdstructuur niet meer veilig is en als groen, dat in 2016 nog bestempeld was als “een specifieke vorm van groen dat behouden dient te worden in verband met de leefbaarheid en het behoud van doorzichten naar het open buitengebied” (tekst uit het vastgestelde bestemmingsplan), dan wordt het vertrouwen in de continuïteit van het beleid van de gemeente aangetast.