Voldoende aanmeldingen om mee te denken over de fietsverbinding Bunnik-USP

Onlangs deden we een oproep aan inwoners van de wijk Krommerijn om mee bedenken over de verbetering van de fietsverbinding Station Bunnik- USP (Uithof). Binnen een week na publicatie van de Nieuwsbrief en een bericht op de website, zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen.

Totaal 10 personen willen graag meepraten over mogelijke verbeteringen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp erg leeft binnen de wijk. Samen met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Utrecht, UU, Hogeschool en UMC, zal er in maart brainstormsessies worden besproken of en zo ja welke verbeteringen er mogelijk aan aan de bestaande fietsverbinding, voor de korte en voor de langere termijn.

Uiteraard houden wij onze leden via deze website en de sociale media op de hoogte van de resultaten daarvan.