De beelden van Rhijnhaeghe

Nu het oude gebouw Rhijnhaeghe volledig is gesloopt vragen velen zich af wat er met de beelden is gebeurd. Het gaat om het beeld “de spelende kinderen” van Jits Bakker dat aan de voorzijde stond en “het Ei” van Theo van de Vathorst. Dit stond aan de achterzijde van het gebouw bij de ingang. (zie foto’s)

Van diverse kanten hoorden wij dat de inwoners van onze wijk gesteld waren op het beeld van de spelende kinderen. Daarom hebben we al in een vroeg stadium contact opgenomen met de gemeente om te kijken of de beelden elders in de openbare ruimte in de wijk kunnen worden herplaatst. Wij hebben dat samengedaan met een paar enthousiaste en deskundige inwoners (de initiatiefgroep). Dat heeft geresulteerd in een gesprek met de eigenaren van de beelden. Bij de verkoop van het perceel aan de projectontwikkelaar zijn de beelden buiten de verkoop gebleven. In dat gesprek is de bereidheid uitgesproken door de eigenaren dat de beelden mogen worden herplaatst in de wijk en dat de gemeente daaraan wil meewerken. Over de voorwaarden waaronder dit kan moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

De beelden zijn tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf en de initiatiefgroep heeft de staat van de beelden bekeken. Ook hebben zij een aantal locaties geselecteerd waar de beelden zouden kunnen worden geplaats. De spelende kinderen zouden aan de overzijde van de van Zijldreef op het grasveld kunnen staan of op de brede middenberm tussen fietspad en de rijbaan bij de kruising met de provinciale weg aan de zijde van het nieuwe gebouw. Voor het Ei is ons voorstel om dit ergens voor het gezondheidscentrum te plaatsen omdat de opschriften en beeltenissen die op het Ei zijn aangebracht een relatie hebben met de gezondheidszorg.

In overleg met de gemeente en de eigenaar van het gezondheidscentrum zal voor beide beelden een mooie en geschikte plek worden bepaald. Voor de kosten die het herplaatsen van de beelden met zich meebrengt gaan we op zoek naar sponsoren. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Afbeelding met buiten, granaat, projectiel

Automatisch gegenereerde beschrijving