Kaders voor plan Rhijnheaghe

In een gesprek met wethouder Spil is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot woningbouw op de lokatie Rhijnhaeghe. De voorgeschiedenis over deze plannen is al eerder op deze website en in de Bezem besproken. De wethouder meldde dat er eerst een financiële analyse wordt gemaakt van het bouwen van woningen op deze lokatie waarbij 30% sociale huur moet worden. Afhankelijk van de resultaten van die analyse worden er door de gemeente kaders aangegeven waaraan het plan moet voldoen. Deze kaders moet door de raad worden goedgekeurd.

 De gemeente heeft onlangs aan de wijkvereniging gevraagd om te komen praten over die kaders. Vorig jaar is al  een een plan voor woningbouw door een projectontwikkelaar ingediend, Dat plan is door de gemeente afgewezen. Naar aanleiding daarvan zijn door de wijkvereniging al randvoorwaarden opgesteld waaraan een dergelijke plan zou moeten voldoen. Deze zijn ook al eerder op deze website gepubliceerd. Voorwaarden voor herontwikkeling locatie Rhijnhaeghe (3)-1 (3)

In het gesprek zijn de kaders aangegeven waaraan de gemeente denkt. De wijkvereniging heeft in een eerste voorlopige en mondelinge reactie tijdens het gesprek, laten weten kritiek te hebben op een aantal van die kaders. Ook zijn er kaders aangegeven die een verbetering vormen ten opzichte van het vorige plan, maar het algemeen beeld heeft lang niet alle bezwaren die de wijkvereniging had over het vorige plan weggenomen.

De wijkvereniging heeft inmiddels een brief geschreven gericht aan zowel B&W als aan de politieke partijen in de raad. Hierin staan de bezwaren die zij heeft met de voorgestelde kaders. Op 22 juni worden de kaders vervolgens besproken in het Open Huis. De wijkvereniging zal dan inspreken. Om tot een gedegen standpunt over de kaders te komen is in ieder geval inzicht nodig in de resultaten van de financiële analyse. De wijkvereniging heeft de gemeente gevraagd naar de resultaten daarvan. Verder vormen onze eerder opgestelde randvoorwaarden uitgangspunt voor toetsing van deze kaders.