Projectplan Rhijnhaeghe ingediend bij gemeente

In de vorige Bezem en tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei jl., is melding gemaakt van een plan voor woningbouw op de lokatie van kantoor Rhijnhaeghe. Tijdens de ledenvergadering is, op vragen uit de zaal, toegezegd dat de wijkvereniging de leden via haar kanalen op de hoogte zal houden van de stand van zaken m.b.t. dit plan.

Het projectplan is inmiddels door de projectontwikkelaar Sustay ingediend bij de gemeente. Daarmee is het plan ook in principe openbaar en kan het bij de gemeente worden ingezien. Dit plan, dat dient als vooroverlegplan, wordt na een advies van B&W aan de gemeenteraad aangeboden ter beoordeling. Dat zal dit najaar plaatsvinden. Daarna zal de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan worden opgestart.

De ledenwerkgroep van de wijkvereniging heeft inmiddels het plan bestudeerd en geconstateerd dat haar aanvankelijke zorgen over het plan zijn toegenomen. Dit betreft met name de zeer hoge woningdichtheid en daarmee gepaard gaand: het verdwijnen van veel groen en bomen, het binnenstedelijk karakter van de geplande bebouwing, het verdwijnen van de kwaliteit van deze belangrijke lokatie en de achteruitgang van het aanzien van de wijk.

De werkgroep heeft binnenkort gesprekken met alle raadsfracties om haar zorgen kenbaar te maken. Als ondersteuning daarbij zijn, op ons verzoek, door een architect schetsen gemaakt van de huidige en de toekomstige situatie. Daarmee wordt pas echt duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor de omgeving en het aanzien van de wijk indien dit plan in  deze vorm zou doorgaan.

Wij houden u, via deze website of via de Bezem, zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u wilt reageren dan kunt ons bereiken via het antwoordformulier op deze website (zie “contact”) of rechtstreeks via secretariskrommerijn@hotmail.com of via facebook.com/Wijkverenigingkromme Rijn.