Recente en komende acties tegen de Rijsbruggerweg

De definitieve besluitvorming over de aanleg van de Rijsbruggerweg vindt plaats op
12 maart 2012 in de Provinciale Staten van Utrecht. Daarom is het van belang om de komende maanden maximale druk te blijven uitoefenen, om te trachten hen tot een andere keuze te bewegen. Mocht dat niet lukken, dan is druk noodzakelijk om de nadelen van deze weg voor Bunnik te minimaliseren.

Daarom zijn en worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
– Het ophalen van petities bij de Bunnikse bevolking.
– Het overhandigen van de petities aan de gedeputeerde Van Lunteren  in aanwezigheid van pers, incl. RTV-Utrecht.
– Het (laten) uitvoeren van geluidsmetingen en de rapportage daarvan in de pers en aan de politiek.
– Het voeren van gesprekken met politieke partijen in Provinciale Staten.
– Aan de raad van gemeente Bunnik is gevraagd een verklaring uit te geven waarin men aangeeft onze acties te ondersteunen.
– Een serie artikelen in pers en op TV over de achtergronden van dit project.
– Commentaar leveren op de antwoorden van de provincie op de zienswijze van de wijkverenigingen en dit voor de behandeling in de Statencie toesturen naar de fracties in PS.
– Inspreken tijdes het cie–overleg in de Staten.

Via de pers en deze website houden we de bewoners van Bunnik op de hoogte van de ontwikkelingen.