Tunnels onder het spoor naderen voltooiing

De tunnels die op dit moment gebouwd worden onder het spoor zijn voor het eind van dit jaar gereed. Dan kan het autoverkeer gebruik maken van de tunnel in de baan van Fectio die dan aansluit op de provinciale weg. De fietsers en de voetgangers kunnen dan onder het spoor door bij het station.

Maar voordat het zover is moeten er nog de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze kunnen ook voor enige hinder of oponthoud zorgen. In de brief die Prorail heeft gestuurd aan de omwonenden en aan de wijkvereniging staat de planning van die werkzaamheden voor de komende maanden aangegeven.

De werkzaamheden voor de aansluiting van de baan van Fectio op de provinciale weg N411 zijn inmiddels gestart. Dit wordt een T-kruising die voorzien wordt van verkeerslichten. De provinciale weg wordt ter plaatse verbreed tot 3 rijstroken omdat er een opstelstrook bijkomt richting de baan van Fectio. Hiervoor moesten enkele bomen worden gerooid. In het plan is voorzien in nieuwe beplanting. Tijdens de werkzaamheden geldt ter plaatse een maximum snelheid van 50 km/h. In verband met asfalteringswerkzaamheden is er in de periode september-december gedurende twee weekeinden een afsluiting voor het doorgaand verkeer op de N411. Met borden worden de data tijdig aangekondigd.

De bushaltes bij het station worden verplaatst  naar de baan van Fectio ter hoogte van de Groeneweg. De komende maanden zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Op deze overzichtsfoto is de rode lijn de baan van Fectio en de groene lijn de toerit naar de snelweg van de nieuwe weg naar Houten. Met twee rode strepen aan weerszijde van de baan van Fectio ter hoogte van de aansluiting met de Groenweg, zijn de nieuwe bushaltes aangegeven. De nieuwe bushaltes zijn te bereiken via de tunnel onder het station. Overzichtsfoto bushalte baan van Fectio

In de fiets- en voetgangerstunnel bij het station worden de komende maanden de trappen, toeritten en liften aangelegd. Ook wordt het aantal stallingsplaatsen voor fietsen uitgebreid.

Als de beide tunnels in gebruik zijn genomen zal de spoorovergang in de Groeneweg (bij station) worden afgesloten. Dat betekent dat de inwoners van onze wijk die naar de oprit van de snelweg willen voortaan eerst een paar honderd meter over de provinciale weg richting Utrecht moeten rijden en vervolgens de baan van Fectio kunnen nemen.