Manifestatie Geluid en Fijnstof

Manifestatie geluid en fijnstof in de Gaarde op zaterdagmiddag 28 januari 2012

De afgelopen weken hebben vrijwilligers namens de wijkverenigingen in Bunnik huis aan huis petities opgehaald. De uitslag en het aantal opgehaalde petities wordt  bekend gemaakt tijdens een manifestatie op zaterdagmiddag 28 januari jl. om 15.00 uur in De Gaarde (Provincialeweg 32a). De manifestatie staat daarnaast in het teken van geluidsoverlast en fijnstof. Ook de plaatselijke en provinciale politiek en de pers zijn uitgenodigd aanwezig te zijn.

Petitie over leefbaarheid in relatie tot aanleg Rijsbruggerwegtracé

Het RijsbruggerWEGcomité (waarin de Bunnikse wijkverenigingen samenwerken) maakt zich zorgen over de toenemende schade aan de leefbaarheid in Bunnik. Door de vele wegen en spoorlijnen, die door en langs Bunnik lopen, is de geluidhinder en de hoeveelheid fijnstof al meer dan wettelijk toegestaan. Door de aanleg van het  Rijsbruggerwegtracé zal de leefbaarheid nog verder verslechteren. De petitie moet de provinciale en lokale politiek laten zien hoe de Bunnikse bevolking hierover denkt.

Manifestatie voor jong en oud

De petities worden overhandigd aan wethouder Koopmanschap die mobiliteit in zijn portefeuille heeft. Verder vertelt een deskundige op een luchtige en interactieve manier iets over de effecten van geluid en fijnstof op de gezondheid. Met beeld en geluid zal duidelijk worden gemaakt wat de geluidsniveaus die door inwoners van Bunnik zijn gemeten, betekenen. Voor de kinderen is er een wedstrijd wie het hardste geluid kan maken met een zelf meegebracht apparaat, instrument of iets dergelijks. Voor alle deelnemers aan deze wedstrijd is er een attentie en voor de winnaar een “geluidsprijs”.

Vincent Bijloo zal de manifestatie van een vrolijke en serieuze noot voorzien.

Na afloop is iedereen in de gelegenheid om vragen te stellen over het project en de gevolgen daarvan voor Bunnik.

De gezamenlijke wijkverenigingen hopen hiermee een informatieve en interessante manifestatie te kunnen bezorgen en roept iedereen op daarbij aanwezig te zijn.

Alternatief voor Rijsbruggerwegtracé

De Bunnikse wijkverenigingen ondernamen de laatste jaren diverse acties om duidelijk te maken dat aanleg van het Rijsbruggerwegtracé een historische vergissing is.

Het Meerpaaltracé, dat aansluit op de reeds bestaande toe- en afrit op de A27, heeft meer effect op de ontsluiting van Houten en is goedkoper. Ook zijn de gevolgen voor de leefbaarheid in Houten veel beperkter, omdat dit tracé ligt in een gebied met bedrijfspanden en nauwelijks huizen. Via de petitie konden de inwoners van Bunnik hun voorkeur bekendmaken.