Tweede informatieavond Mobiliteitsvisie Traverse op 8 maart

Op 8 maart om 19.00 uur in Lokatie 78 wordt de tweede informatieavond gehouden over de Mobiliteitsvisie voor de Traverse. Dan worden de resultaten gepresenteerd van de wensen en ideeën van bewoners over de toekomstige inrichting van de Traverse die tijdens de eerst bijeenkomst op 18 januari en daarna zijn binnengekomen. Ook wordt een schetsontwerp getoond als resultaat van alle wensen en ideeën In bijgaande flyer treft u daar mee informatie over aan.

Wij hebben de gemeente gevraagd om alle informatie alvast op de website van de gemeente te plaatsen, zodat de inwoners zich beter kunnen voorbereiden op die informatieavond en gerichte vragen kunnen stellen. Want op 8 maart is de laatste kans daarvoor omdat daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt en ter goedkeuring naar de gemeenteraad toegezonden. In de flyer staat dat u het ontwerp op 9 maart, achteraf dus, op de website kan vinden, maar dan kunt u alleen nog maar schriftelijk reageren.

Daarom heeft de wijkvereniging alvast een aantal varianten voor het schetsontwerp op haar website gezet. U kunt  deze varianten zien, door op deze link te klikken: Presentatie klankbordgroep MT 7 feb def .U ziet dan de presentatie die 7 februari is getoond aan de klankbordgroep, en die waarschijnlijk ook grotendeels op 8 maart zal worden gepresenteerd. Welke variant tijdens de informatieavond op 8 maart wordt getoond weten wij op dit moment ook nog niet. Maar aan de hand van de varianten kunt u zich alvast een idee vormen over de mogelijkheden voor de inrichting van de Traverse.