Tijdelijke parkeerplaats BAM op Rhijnhaeghe

Sinds 1 april heeft BAM 54 parkeerplaatsen gehuurd op het terrein van kantoor Rhijnhaeghe. De huur is voor onbepaalde tijd, maar zal uiteraard eindigen als de plannen voor de bouw van woningen op dit terrein doorgaan. BAM heeft door concentratie van arbeidsplaatsen in...

Lees meer

Projectplan Rhijnhaeghe ingediend bij gemeente

In de vorige Bezem en tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei jl., is melding gemaakt van een plan voor woningbouw op de lokatie van kantoor Rhijnhaeghe. Tijdens de ledenvergadering is, op vragen uit de zaal, toegezegd dat de wijkvereniging de leden via haar...

Lees meer

Plan Rhijnhaeghe past niet in onze wijk

Het vooroverlegplan voor woningbouw op kantoorlocatie Rhijnhaeghe, dat door projectontwikkelaar Sustay bij de gemeente is ingediend, past niet op deze locatie. Dat is de conclusie van de werkgroep van de wijkvereniging Kromme Rijn die het plan intensief bestudeerd...

Lees meer